XI Gdyński Przegląd "Połowy Poetyckie": konkurs na zestaw wierszy - do 18.11.2012, konkurs jednego wiersza - Gdynia, 29.11.2012
Dodane przez moderator2 dnia 24.10.2012 11:53
Centrum Kultury w Gdyni i Przystań Poetycka "Strych" ogłaszają XI Gdyński Przegląd "Połowy Poetyckie".

W ramach Przeglądu odbędą się dwa konkursy:
- konkurs jednego wiersza
- konkurs na zestaw wierszy


Konkurs jednego wiersza

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich twórców. Warunkiem uczestnictwa jest osobiste odczytanie jednego niepublikowanego wiersza i złożenie czytelnej, podpisanej kopii tegoż na ręce jury. Konkurs odbędzie się w Cafe "Strych" w Gdyni (pl. Kaszubski 7B), 29 listopada 2012 r. (czwartek) o g. 19.00. KJW poprzedzi wieczór poetycki Patryka Zimnego, promujący jego najnowszy tom wierszy pt. Przejście.

Pula nagród - 800PLN.


Konkurs na zestaw wierszy

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich twórców z terenu całej Polski. Należy nadesłać jeden zestaw 3 wierszy w 5 egzemplarzach, o dowolnej tematyce, dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Wiersze należy opatrzyć godłem; do zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę, opatrzoną tym samym godłem, zawierającą dane autora/ki (imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail).

Pula nagród - 3500 PLN.

Prace należy nadsyłać do 18 listopada 2012 r. na adres:

Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia

z dopiskiem: "Połowy 2012"

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 1 grudnia 2012 r. (sobota) w siedzibie Centrum Kultury w Gdyni, (ul. Łowicka 51) o g. 19.00. Laureaci konkursu ogólnopolskiego (na zestaw wierszy) zostaną zaproszeni na imprezę finałową.

Kontakt:
Teresa Wojciechowska - tel. 58 621 27 46

Patronat prasowy:
Kwartalnik Artystyczny "Bliza"


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa