V Konkurs Translatorski z Literatur Niemieckojęzycznych: Austriackiej i Szwajcarskiej - do 28.11.2012
Dodane przez moderator2 dnia 22.10.2012 14:31
REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy współpracy ze Śródmiejskim Forum Kultury - Domem Literatury, Austriackim Forum Kultury w Warszawie oraz Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia w Warszawie.

2. Przedmiotem konkursu są przekłady artystyczne na język polski niemieckojęzycznych tekstów prozatorskich autorów austriackich i szwajcarskich.

3. Konkurs adresowany jest do młodych adeptów sztuki translatorskiej, którzy nie posiadają w dorobku samodzielnej przekładowej publikacji książkowej z zakresu literatury pięknej o objętości większej niż jeden arkusz wydawniczy.

4. Prace w 3 jednobrzmiących egzemplarzach należy nadsyłać do 28 listopada 2012 r. na adres:

Śródmiejskie Forum Kultury - Dom Literatury
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź

z dopiskiem na kopercie "niemieckojęzyczny konkurs translatorski"

5. Prace trzeba opatrzyć godłem, do zestawu zaś dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem i zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, mail, telefon).

6. Materiały konkursowe powinny być wydrukami komputerowymi sformatowanymi następująco: czcionka Arial, 14 p., odstęp 1,5, tekst wyjustowany, względnie szeroki margines z prawej strony (umożliwiający robienia notatek przez członków jury).

7. Zestaw konkursowy zawierać powinien:

a. samodzielne przekłady tekstów zamieszczonych na stronie organizatora:
- z literatury austriackiej: Ilse Aichinger - "Die größere Hoffnung", s. 31-32:

http://www.spplodz.eu/puls/aichinger%20-%20die%20groessere%20hoffnung.pdf
i
http://www.spplodz.eu/puls/aichinger%20-%20die%20groessere%20hoffnung%20cd.pdf

- z literatury szwajcarskiej: Fritz H. Dinkelmann - "Die Kanzlerin", s. 184-186, (od interlinii do interlinii):

http://www.spplodz.eu/puls/dinkelmann%20-%20die%20kanzlerin.pdf
i
http://www.spplodz.eu/puls/dinkelmann%20-%20die%20kanzlerin%20cd..pdf

b. zwięzłą wypowiedź (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami), zawierającą charakterystykę problemów, jakich nastręczały tłumaczone teksty.

8. Laureaci konkursu, prócz nagród finansowych i rzeczowych, otrzymają zaproszenie do udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach translatorskich, które w ramach VI edycji łódzkiego Festiwalu Puls Literatury poprowadzi w dniach 15-16 grudnia 2012 r. przewodnicząca jury konkursu Sława Lisiecka.

9. Prac nadesłanych nie zwraca się.

10. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: sfk.domliteratury@gmail.com.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa