XV Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - do 5.10.2012
Dodane przez moderator2 dnia 30.09.2012 16:58
XV Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia

I. Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna im. K.K. Baczyńskiego w Ozorkowie
tel. 42 710 31 17
fax 42 710 32 11
www.mbp.ozorkow.net
e-mail: mbp.ozorkow@wp.pl

Partnerzy:
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- WiMBP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział Łódzki

II. Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
- wyszukanie i promocja młodych poetów
- szerzenie wśród dzieci i młodzieży kultury literackiej i czytelniczej

III. Regulamin:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 9 do 19 lat, głównie mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział również osoby spoza województwa łódzkiego.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez jednego autora zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie niepublikowanych i dotychczas nienagradzanych w innych konkursach.
3. Prace można zgłaszać indywidualnie lub poprzez instytucje: szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby, stowarzyszenia itp.
4. Wiersze powinny być napisane na komputerze - w miarę możliwości prace jednego autora na 1 kartce formatu A-4. Wiersze należy nadsyłać w 2 egzemplarzach wydruku oraz na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD).
Na każdym egzemplarzu należy podać:
- imię i nazwisko; wiek w latach; dokładny adres zamieszkania
- adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr tel. kontaktowego
- w przypadku prac nadesłanych przez instytucję: dokładna nazwa, adres, e-mail i nr tel. instytucji oraz imię i nazwisko opiekuna
- klauzulę o treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu"
5. Prace można dostarczać od 1 września 2012 r. osobiście do siedziby organizatora lub nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
95-035 Ozorków
ul. Listopadowa 6b
z dopiskiem: "Konkurs poetycki"

Termin zgłaszania prac upływa 5 października 2012 r. (decyduje data wpłynięcia - dostarczenia do biblioteki!).
6. Zwycięzców wyłoni profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2012 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 6b. O dokładnym terminie organizator powiadomi wyłącznie laureatów pocztą elektroniczną bądź listownie. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie: www.mbp.ozorkow.net.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz w mediach bez zgody ich autorów.
9. Ewentualne roszczenia wynikające z publikacji przez MBP w Ozorkowie prac, które nie są własnością podpisanego twórcy, należy kierować do osoby podpisującej pracę jako własną.
10. Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ozorkowie ul. Listopadowa 6b lub tel. 42 710 31 16, 42 710 31 17, kom. 508 100 392.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa