III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza - do 31.10.2012
Dodane przez moderator2 dnia 28.09.2012 14:22
Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury - organizatorzy - ogłaszają III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha i Starosty Powiatu Wałbrzyskiego

Współorganizatorzy:
- Urząd Miasta Wałbrzycha
- Starostwo Powiatowe

Cel konkursu:
- Promocja miasta Wałbrzycha i Regionu Wałbrzyskiego
- Wspieranie nowatorskich technik poetyckich
- Konfrontacji twórczości poetyckiej
- Dbałość o kulturę języka

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, jak przed debiutem, tak i po debiucie, bez ograniczenia wiekowego, i jest w pewnej mierze kontynuacją ogólnopolskiego konkursu poetyckiego "O Lampkę Górniczą".

2. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w 4 egzemplarzach.

4. Utwory wcześniej nie mogą być publikowane i nagradzane)

5. Należy dokonać wpłaty 20 zł za uczestnictwo w konkursie na konto: PKO BP SA Odział 1 Wałbrzych - 89 1020 5095 0000 5302 0148 9004 i przesłanie dowodu wpłaty wraz z godłem w kopercie.

6. Pod jednym godłem uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

7. Do wierszy winna być załączona koperta zawierająca: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, email, krótka notka biograficzna.

8. Prace konkursowe należy nadesłać wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisie do 31 października 2012 roku na adres:

Stowarzyszenie Autorów Polskich
Oddział Wałbrzych
ul. Palisadowa 79/19

z dopiskiem "Konkurs poetycki".

9. Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem, lub też niespełniające pkt. 3, 4, 5 nie będą brane pod uwagę.

10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

NAGRODY

11. Kategoria open:
I miejsce - 750 zł
II miejsce - 600 zł
III miejsce - 450 zł
3 wyróżnienia po 200 zł

12. Nagroda specjalna Prezydenta Miasta Wałbrzycha za zestaw lub wiersz związany z tematyką Wałbrzycha.

13. Nagroda specjalna Starosty Powiatu Wałbrzyskiego za zestaw lub wiersz związany z Powiatem Wałbrzyskim.

14. Nagroda Prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego za wiersz związany z Regionem Wałbrzyskim.

15. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.

16. Łączna pula nagród 2400 zł nie może ulec zmianie, chyba że Jury postanowi inaczej.

17. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną wydane w biuletynie informacyjnym i zaprezentowane na łamach prasy.

18. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia 2012 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.

19. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie o dokładnym miejscu i dacie wręczenia nagród.

Dodatkowe informacje:
Roman Gileta, email: grom1@autogra.pl, tel. kom. 502-553-472.


(za: www.um.walbrzych.pl)
Rozszerzona zawartość newsa