Konkurs Literacki "O złotą nutę Reimanna" - do 15.11.2012
Dodane przez moderator2 dnia 28.09.2012 12:19
Towarzystwo Miłośników Krosnowic ogłasza Konkurs Literacki "O złotą nutę Reimanna", edycja poezje.

Regulamin

Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje i wspaniale rozwija, ale także inspiruje o czym są przekonani inicjatorzy konkursu - Towarzystwo Miłośników Krosnowic.

1. Celem konkursu jest w szczególności propagowanie i rozsławianie literackich talentów, które zostały zainspirowane muzyką Ignacego Reimanna - kompozytora Ziemi Kłodzkiej.

2. Konkurs jest adresowany do piszących na temat muzyki amatorów i profesjonalistów.

3. Utwory poetyckie muszą nawiązywać do muzyki lub patrona.

4. Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć maksymalnie 3 utwory poetyckie. Należy je przesłać w 5 egzemplarzach.

5. Konkurs jest anonimowy. Prace konkursowe i dane o autorze, należy wysłać pocztą listem poleconym na adres:

Towarzystwo Miłośników Krosnowic
57-362 Krosnowice 205

z dopiskiem "Konkurs Literacki" i hasłem.

W oddzielnej zaklejonej kopercie należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia, adres, krótką informację o autorze oraz hasło, którym również opatrzona jest koperta.

Nadesłane teksty nie mogą być nigdzie publikowane.

6. Tekst poetycki nadesłany na konkurs nie może być plagiatem, powinien stanowić wyłączną twórczość autorską.

7. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, stają się one własnością organizatora.

8. Konkurs potrwa od 1 października do 15 listopada 2012 r.

9. Organizatorzy przewidzieli nagrodę specjalną oraz wyróżnienia:
I miejsce - 600 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł.

Nagroda specjalna - Złota nuta im. Ignacego Reimanna. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest na 29 grudnia 2012 r. w rocznicę obchodów urodzin kompozytora.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac. Przesłanie utworu na konkurs oznacza, że autor akceptuje w całości regulamin oraz potwierdza zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

12. W sprawach nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.


(za: www.krosnowice.pl)
Rozszerzona zawartość newsa