I Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ziemowita Skibińskiego - do 31.10.2012
Dodane przez moderator2 dnia 25.09.2012 16:47
REGULAMIN

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Zaczyna się od słowa" im. Ziemowita Skibińskiego są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach.

2. Współorganizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.

3. Celem konkursu jest:
- budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku oraz podwyższenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną;
- kształtowanie twórczych i świadomych postaw wobec języka polskiego;
- działanie ukierunkowane na młodych twórców, pozwalające na rozpoznanie i doskonalenie wyrażania swoich emocji poprzez twórczość poetycką;
- upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci Ziemowita Skibińskiego (1945-2006) - poddębiczanina, poety, krytyka literackiego, eseisty, historyka literatury, edytora, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Łowiczu.

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz poeci niezrzeszeni w wieku do 25 lat.

5. Prace konkursowe - zestawy od 3 do 5 wierszy napisanych w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła ("Zaczyna się od słowa") - należy przesłać w 4 egzemplarzach (maszynopis lub wydruk) do 31 października 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
Mickiewicza 9/11
99-200 Poddębice

z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Zaczyna się od słowa"
tel/fax 43 678 29 91
e-mail: pdkis@op.pl
www.pdkispoddebice.pl

6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

7. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.

8. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie jury, które powołują organizatorzy.

9. Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 2400 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją powołanego przez organizatorów jury. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

10. W dniu ogłoszenia wyników uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztacie poetyckim.

11. Wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy finałowej 30 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach (ul. Łęczycka 16) w ramach edycji regionalnej VI Festiwalu Puls Literatury.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

14. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.

15. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu laureatów na uroczystość ogłoszenia wyników.

16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa