XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego - do 16.09.2012
Dodane przez moderator2 dnia 13.07.2012 10:36
REGULAMIN XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IM. J.I. KRASZEWSKIEGO

Organizatorzy:
Bialskie Centrum Kultury "Piast"
Podlaski Klub Literacki "Maksyma"
Muzeum im. J.I. Kraszewskiego w Romanowie

ogłaszają XXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego

1. Celem konkursu jest konfrontacja i upowszechnianie twórczości literackiej, a także wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.

2. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych).

3. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.

4. Przyznane zostaną następujące nagrody:
* I, II, III w obu kategoriach;
* nagrody specjalne:
- za tematykę podlaską,
- za utwór związany z twórczością i biografią J.I. Kraszewskiego,
- nagroda Klubu Literackiego "Maksyma" im. Wiesława Gromadzkiego.

5. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu.

6. Prace konkursowe nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

7. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie, bez dodatkowego wynagrodzenia.

8. Na konkurs należy nadesłać: zestaw od 3 do 5 wierszy w 3 egzemplarzach, lub prace prozatorskie do 20 stron w 3 egzemplarzach.

9. Do każdej pracy opatrzonej godłem (pseudonimem) należy dołączyć zaklejoną kopertę z tymże godłem na zewnątrz, w której powinny znaleźć się dane o autorze (imię i nazwisko, telefon, dokładny adres, adres poczty mailowej, przynależność do klubów i stowarzyszeń literackich).

10. Każdy konkursowy zestaw powinien posiadać również wersję elektroniczną zgłaszanych prac, dołączoną na płycie CD, zapisaną w formacie dokumentu Microsoft Word.

11. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 16 września 2012 r. na adres:

Bialskie Centrum Kultury
Klub Kultury "Piast"
ul. Spółdzielcza 4
21-500 Biała Podlaska

z dopiskiem: "Konkurs J. I. Kraszewskiego"

12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października 2012 r. podczas finału XXVIII Podlaskich Spotkań Literackich. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach mailowo lub telefonicznie.

13. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie!

14. Nagrody przyznane laureatom nie będą wysyłane pocztą.

15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 83 341 64 59.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa