OKP XIX PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ - do 5.09.2012
Dodane przez moderator2 dnia 22.05.2012 19:03
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XIX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 5 września 2012 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Warszawska 24
05-820 Piastów

z dopiskiem na kopercie: "Konkurs poetycki"

Uwaga!
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.

*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

I - 800 zł
II - 600 zł
III - 400 zł
4 wyróżnienia po 200 zł

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.

Nagroda nieodebrana przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostaje przeznaczona na cele wyznaczone przez organizatoów konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.

*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XIX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 20 października 2012 r. (sobota) w godz. 14.30-19.30. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa