V POETYCKIE GRY ULICZNE - Łódź, 26.05-6.06.2012
Dodane przez moderator2 dnia 22.05.2012 17:46
Najstarsza łódzka gra miejska ruszy w tym roku 26 maja 2012 r. Jak co roku - kilkadziesiąt (a może już kilkaset?) osób będzie szukać ukrytych w mieście linijek tajemniczego wiersza.

Odpowiedzi można przynosić lub przysyłać do ŁDK do 6 czerwca 2012 r. - nie liczy się kolejność zgłoszeń. Wielki finał - 13 czerwca 2012 r.

Zabawa polega na odszukaniu 9 wersów i ułożeniu z nich całego utworu. Uczestnicy otrzymują karty do gry (będzie je można odbierać od 25 maja 2012 r. od 16.00 w Łódzkim Domu Kultury) z nazwami ulic i wskazówkami, gdzie szukać wiersza. Zaszyfrowane nazwy instytucji kultury wskazują miejsca - dalej trzeba już sobie radzić (ewentualnie liczyć na dodatkowe wskazówki w Reymoncie - od 30 maja 2012 r.).
Wypełnione kupony trzeba wrzucić do specjalnej urny w holu ŁDK lub wysłać pocztą na adres Łódzkiego Domu Kultury.


REGULAMIN KONKURSU POETYCKIE GRY ULICZNE

1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury (ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź), współorganizatorami - łódzkie instytucje kulturalne.
Osobą odpowiedzialną za konkurs z ramienia ŁDK jest: Justyna Purczyńska-Zieleniewska - Ośrodek Literacko-Wydawniczy (42 633 98 00, wew. 221, literacki@ldk.lodz.pl)

2. Cele konkursu
Szeroko rozumiana i pojmowana kultura jest jedną z najważniejszych sfer działalności człowieka. Jest też podstawą tożsamości zarówno poszczególnych osób, jak i społeczności, miast, regionów. Kultura pozwala na jednoczenie się i wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, na poznawanie odmiennych poglądów
i nieznanych nam wcześniej światów.
W związku z tym za cel działań organizatorzy stawiają sobie:
a. Promowanie aktywnego, refleksyjnego czytania poezji.
b. Popularyzację osiągnięć artystycznych twórców działających w innych dziedzinach sztuki.
c. Upowszechnianie wiedzy o Łodzi i jej instytucjach kulturalnych.
d. Promocję aktywności i ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego.
e. Wzbudzenie dyskusji na temat nowoczesnej formuły lokalnego patriotyzmu.

3. Przedmiot konkursu
Zadaniem uczestników konkursu będzie odnalezienie ukrytych w mieście fragmentów niepublikowanego wiersza współczesnego poety i ułożenie z nich pełnej wersji utworu.

4. Finał konkursu
Finał konkursu i wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się 13 czerwca 2012 roku w Łódzkim Domu Kultury.

5. Uczestnicy
a. Konkurs ma charakter otwarty. Nie mogą w nim brać udziału jedynie pracownicy łódzkich instytucji organizujących lub współorganizujących konkurs.
b. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego, zawierającego miejsce na odnaleziony w mieście wiersz.
c. Kupon konkursowy będzie rozdawany jako ulotka w Łódzkim Domu Kultury oraz innych miejscach związanych z działalnością kulturalną.

6. Warunki nadsyłania prac
a. Termin nadesłania lub osobistego dostarczenia prac do Łódzkiego Domu Kultury: 6 czerwca 2012 r.
b. Wypełniony kupon należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.

7. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Łodzi 13 czerwca 2011 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie www.reymont.pl.

8. Nagrody
a. Łódzki Dom Kultury ufunduje 3 nagrody główne (np. aparaty fotograficzne, rowery) dla uczestników, którzy dostarczą prawidłowo wypełniony kupon konkursowy.
b. wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane upominki ufundowane przez współorganizatorów związanych z ich działalnością (np. karnet, grafika, zestaw wydawnictw itp.).

9. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy Regulamin jest jawny i zostanie zaprezentowany w serwisie internetowym www.reymont.pl.
b. Szczegółowe informacje o wynikach Konkursu zostaną zaprezentowane w serwisie internetowym www.reymont.pl.
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.


(za: www.reymont.pl)
Rozszerzona zawartość newsa