XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Malowanie słowem" im. Mieczysława Czychowskiego - do 31.08.2012
Dodane przez moderator2 dnia 08.05.2012 15:17
ORGANIZATOR KONKURSU:

Samorzadowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 SzczecinekZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w 3 czytelnych egzemplarzach.
2. Jury powołane przez organizatora będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były pulikowane w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w innych konkursach.
3. Tematyka dowolna.
4. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31.08.2012 r. (liczy się data stępla pocztowego).
5. Prace należy opatrzyć godłem (organizatorzy proszą, żeby nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze - imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek "konkurs poetycki".
6. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach pokonkursowych i reklamie konkursu.
7. Nagrody:
* Nagroda Główna - 1500 zł;
* Nagroda Burmistrza Miasta Szczecinek - Jerzego Hardie-Douglasa: 1000 zł;
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego - Krzysztofa Lisa: 1000 zł;
* Poeta Regionu - 500 zł; Nagroda Posła na Sejm RP - Wiesława Suchowiejko;
* Wiersz o Szczecinku - 500 zł; Nagroda Radnego Semiku Województwa Zachodniopomorskiego - Adama Wyszomirskiego;
* 3 nominacje do Nagrody Głównej - po 500 zł;
* 2 nominacje do nagrody Poeta Regionu - po 100 zł.
Nominacje i nagrody zostaną ogłoszone w dniu Gali Finałowej - 11 listopada 2012 r.
8. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nagroda nieodebrana nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.
9. Laureaci konkursu zostaną w terminie do 30 września 2012 r. powiadomieni oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.

Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 0 94 712-83-02, strona internetowa: www.sapik.pl (link: konkursy).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela sekretarz konkursu: Krystyna Mazur tel. 094 7128302; e-mail: k.mazur@sapik.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa