Konkurs literacki "Mój belfer" - do 30.09.2012
Dodane przez Łyżka Mleka dnia 27.04.2012 23:07
ZNP - ZARZĄD OKRĘGU OPOLSKIEGO i NAUCZYCIELSKI KLUB LITERACKI ogłaszają z okazji 45-lecia NKL działającego przy Zarządzie Okręgu Opolskiego ZNP konkurs literacki pt. "Mój belfer".

1. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sylwetek wyjątkowych nauczycieli, którzy wywarli wpływ na nasze życie, pozostawili ślad w naszej pamięci.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy literackiej o charakterze wspomnieniowym lub fabularnym (esej, opowiadanie) o objętości nieprzekraczającej 3 stron maszynopisu (Times New Roman 12, interlinia pojedyncza, w 3 egzemplarzach).
Prace należy podpisać pseudonimem i w kopercie załączyć następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon i e-mail.

3. Jury, w skład którego wejdą literaci i przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody:

I miejsce - 800,00 zł,
II miejsce - 600,00 zł,
III miejsce - 400,00 zł
Przewidziane są wyróżnienia w wysokości 200,00 zł

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Prace należy przesłać na adres:

Zarząd Okręgu Opolskiego ZNP
ul. Ozimska 38/4
45-058 Opole

z dopiskiem Konkurs

5. Termin nadsyłania prac - 30 września 2012 r.

6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.

7. Prace nie mogą być publikowane i nagradzane wcześniej.

8. Przewidywane ogłoszenie wyników konkursu - do końca 2012 r.

9. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

10. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość.

11. Nagrody należy odebrać osobiście.

12. Organizatorzy zastrzegają prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

13. Wysłane prace nie będą zwracane.

14. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

(informacja od Zarządu Okręgu Opolskiego ZNP)
Rozszerzona zawartość newsa