Konkurs warunkujący udział w XXIV Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń - do 30.04.2012
Dodane przez armaniak dnia 18.04.2012 18:07
Od 13 do 16 września 2012 (włącznie) trwać będą Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń. Tradycyjnie miejscem zakwaterowania (od dwudziestu lat) będzie Pałac w Kobylnikach koło Kruszwicy.

Uwaga!
Warunkiem uczestnictwa w XXIV Ogólnopolskich Literackich Spotkaniach Pokoleń jest udział w KONKURSIE POETYCKIM, którego regulamin zamieszczamy poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i zwrócenie uwagi na postanowienia końcowe.

Regulamin konkursu

Uczestnicy konkursu proszeni są o nadesłanie 4 wierszy. Każdy tekst zapisujemy na osobnej kartce; w 5 egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis).

Na konkurs należy nadesłać jeden zestaw wierszy. Tematyka prac jest dowolna.

Mile widziany będzie wiersz dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego.

Wiersze zgłoszone do konkursu powinny stanowić pracę własną autora. Nie mogą być wcześniej ocenione - nagrodzone lub publikowane (również w internecie).

W nadesłanym zestawie wierszy każdy z nich winien być opatrzony słownym godłem.

Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem (w kopercie - na kartce formatu A4 dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres, numer tel., e-mail oraz zgodę następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni, bez względu na przynależność do związków oraz stowarzyszeń twórczych.

Teksty prosimy przesłać na adres:

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki
pl. Kościeleckich 6
85-033 Bydgoszcz

z dopiskiem: "XXIV OLSP - konkurs poetycki"

do 30 kwietnia 2012 r. (włącznie - decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja.

Profesjonalne jury powołane przez organizatorów dokona wyboru 35 najlepszych zestawów wierszy, a ich autorzy zaproszeni zostaną do udziału w XXIV OLSP. Jury spośród zakwalifikowanych osób wybierze laureatów konkursu, którzy otrzymają nagrody finansowe i książkowe.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas wrześniowych Spotkań. Dodatkowym wyróżnieniem dla poetów będzie publikacja ich tekstów w almanachu poetyckim.

Poeci otrzymają almanachy podczas otwarcia spotkań.

W programie XXIV OLSP odbywać się będą m.in.: promocja almanachu poetyckiego, wystawa prac lokalnych twórców, spotkania autorskie poetów we wszystkich placówkach oświatowych miasta i gminy Kruszwica, warsztaty i konsultacje poetyckie, wykład na temat poezji śpiewanej, warsztaty recytatorskie ("Jak mówić własne wiersze"), konkurs na fraszkę, prezentacje poetyckie uczestników, koncert muzyczny na Wzgórzu Zamkowym pod Mysią Wieżą.

Gośćmi XXIV OLSP będą m.in.: Leszek Żuliński - krytyk literacki, poeta i felietonista; Karol Samsel - poeta; Jan Poprawa - historyk, krytyk muzyczny, publicysta.

Postanowienia końcowe:

1. Uprzejmie informujemy, że udział w OLSP jest odpłatny i wynosi 150 zł (kwota w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów realizacji XXIV OLSP).

2. Decyzja jury o zakwalifikowaniu poetów do udziału przekazana zostanie telefonicznie. Te osoby, które potwierdzą przyjazd do Pałacu w Kobylnikach, otrzymają zaproszenie i kartę zgłoszenia do udziału w XXIV OLSP do 20 czerwca 2012 r. (włącznie).
Rozszerzona zawartość newsa