VII OKP na wiersz "Euro 2012" - do 11.06.2012
Dodane przez moderator2 dnia 07.04.2012 11:22
REGULAMIN VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO NA WIERSZ "EURO 2012"
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca


Mistrzostwa Europy UEFA rozgrywane są co cztery lata. W 2012 roku rozgrywki finałowe w piłce nożnej odbędą się w Polsce i na Ukrainie między 8 czerwca a 1 lipca. Z okazji tego wyjątkowego wydarzenia sportowego Biblioteka w Wągrowcu ogłasza konkurs poetycki na wiersz pt. "Euro 2012".

1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań literackich i sportowych oraz popularyzacja współczesnej poezji polskiej, budzenie i pogłębianie poczucia patriotyzmu.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół średnich i dorosłych piszących wiersze i kochający poezję. Nadesłane wiersze oceniane będą w 2 umownych kategoriach wiekowych:
- młodzież (15-19 lat)
- dorośli (powyżej 19 lat)

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 2 wierszy o tematyce związanej z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012, niepublikowanych dotąd i napisanych komputerowo.

4. Nadesłane wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonim, a nie rysunek). Do zestawu wierszy należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, e-mail, wiek, zawód (uczniowie proszeni są o podanie klasy i szkoły)

5. Termin nadsyłania prac upływa 11 czerwca 2012 r.

6. Wiersze należy dostarczyć na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu
ul. Średnia 18
62-100 Wągrowiec

tel. 67 26 20 068

7. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a wiersze laureatów zostaną opublikowane w "Katalogu", Biuletynie Informacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu.

9. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają i zastrzegają sobie prawo do publikowania wierszy w prasie i innych mediach bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów. Zastrzegają sobie także prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika w materiałach promocyjnych.

10. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga jury oraz organizatorzy. Podsumowanie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród laureatom odbędzie się 27 czerwca 2012 r. (o szczegółach organizatorzy poinformują nagrodzonych indywidualnie).


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa