XVII Konkurs Poetycki "O Złote Pióro Sopotu" - do 13.04.2012
Dodane przez moderator2 dnia 03.04.2012 20:03
Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza "Brodwino" oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie ogłaszają XVII Konkurs Poetycki "O Złote Pióro Sopotu"

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora.

Prace należy opatrzyć godłem i przesłać w 5 egzemplarzach.

Do wierszy trzeba dołączyć zaklejoną, opatrzną godłem kopertę zawierającą dane biograficzne autora (imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, informacje o dotychczasowych publikacjach) oraz adres i numer telefonu.

Konkurs trwać będzie od 26 marca do 13 kwietnia 2012 roku.

Prace należy przesłać na adres Sopockiego Klubu Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza "BRODWINO":

81-881 Sopot
ul. Cieszyńskiego 22


Profesjonalne jury powołane zostanie przez Organizatora.

Jury wyłoni ze swego grona Przewodniczącego.

Przewodniczący Jury prowadzi obrady Jury.

Decyzje Jury zapadają w głosowaniach większością głosów.

Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.

Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi:

I nagroda - pamiątkowe pióro ufundowane przez Prezydenta Miasta Sopotu i nagroda pieniężna.

Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu antologii literackiej Miejsce Obecności.

Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 czerwca 2012 roku o godz. 18.00 w Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, ul. Cieszyńskiego 22.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Sopockiej (www.mbp.sopot.pl).

Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Osoby udzielające informacji:
Dyrektor mgr Roman Wojciechowski, e-mail: mbprom@sopot.pl
Barbara Winiarska, tel. 551-98-40, e-mail: filia7@sopot.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa