III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Prawy Brzeg" im. Władysława Sebyły - do 16.04.2012
Dodane przez moderator2 dnia 20.03.2012 01:02
Stowarzyszenie Salon Literacki we współpracy z Wydziałem Kultury dla dzielnicy Praga-Północ oraz Komitetem obchodów 110 rocznicy urodzin W. Sebyły (powołanym przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków) ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Prawy Brzeg" im. Władysława Sebyły.

Konkurs odbędzie się w ramach Festiwalu Praski Slalom Poetycki.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych, którzy do 16 kwietnia 2012 r. na adres organizatora prześlą zestaw 3 niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w 4 kopiach. Tematyka utworów dowolna, mile widziane będą teksty związane z warszawską Pragą-Północ.

Organizatorzy oczekują prac w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę).

Personalia i adres autora, również numer telefonu i adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora.

Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Zestawy będzie rozpatrywać jury powołane przez Organizatora.

Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne - pula nagród wynosi 6700 zł
Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z warszawską Pragą-Północ w wysokości 1000 zł.

Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Laureaci przyjeżdżają na uroczystość finałową na własny koszt.

Nagrody finansuje Urząd Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawa.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2012 r.
Gala wręczenia nagród odbędzie się 15 czerwca 2012 r.

Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w almanachu pokonkursowym opatrzonym numerem ISBN bez dodatkowej zgody i honorarium autorskiego.

Wysłanie utworów na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Adres:

Stowarzyszenie Salon Literacki
ul. Wandy 8a/2
03-949 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs poetycki Prawy Brzeg"

Dodatkowe informacje:
slalom@salonliteracki.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa