I OKP "O Trzos Króla Eryka" - do 23.04.2012
Dodane przez moderator4 dnia 29.02.2012 14:33
Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Trzos Króla Eryka"


1. Darłowski Ośrodek Kultury ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Trzos Króla Eryka".

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce /oraz, nieobowiązkowo, 1 wiersza o tematyce morskiej / w 4 egzemplarzach, w formie wydruku na papierze, w formacie A4 - do dnia 23.04.2012 na adres:

Darłowski Ośrodek Kultury
ul. Morska 56
76-150 Darłowo
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Konkurs Poetycki"


4. Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem).

5. W osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie.

6. Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

7. Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.

8. Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.

9. Przewiduje się następujący podział nagród:
Nagroda Główna - Trzos Króla Eryka oraz 500 zł
Trzy wyróżnienia:
I Stopnia - 400 zł
II Stopnia - 300 zł
III Stopnia - 200 zł
Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Darłowo, za utwór o tematyce morskiej.
Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem do dnia 6.05.2012 r. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie www.dokdarlowo.pl.

11. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2012 r. na Zamku Króla Eryka w Darłowie.
Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Nocleg zapewnia Organizator.

12. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

13. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem telefonu: 505 186 112.

www.dokdarlowo.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa