21. KL O ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW PROZAK 2012 - do 30.04.2012
Dodane przez moderator2 dnia 26.02.2012 23:59
REGULAMIN 21. KONKURSU LITERACKIEGO O ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW PROZAK 2012

1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza KONKURS LITERACKI O LAUR, czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2011.

2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

3. Uczestnicy winni nadsyłać zestaw prozatorski (tekst pisany od lewej do prawej), jednak w ilości nie więcej niż 20 000 znaków drukarskich.

4. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 kwietnia 2012, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K.I.T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ, 49-300 BRZEG

z dopiskiem: ZŁOTY SYFON - PROZAK 2012

5. Zestawy należy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

6. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

7. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

8. Nadesłane zestawy oceni jury, złożone tradycyjnie z laureatów poprzedniej edycji konkursu posiłkowanych przez członków Stowarzyszenia Żywych Poetów oraz redaktorów Pisma Literackiego "Red.".

9. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

11. Wręczenie nagród, pod postacią "Złotych Syfonów" oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie XIV KONFRONTACJI LITERACKICH "SYFON" które odbędą się w Brzegu w maju 2012 roku.

13. Laureaci A.D. 2012 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2013 oraz do udziału w 15. Konfrontacjach Literackich "Syfon" (o ile te się odbędą).

13. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: pod adresami e-mail:
- kit_szp@wp.pl
- red._akcja@wp.pl
oraz pod numerami telefonów:
(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli)
693 854 745 lub 691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem)

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów i oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa