Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca - do 30.11.2007
Dodane przez moderator2 dnia 23.10.2007 12:50
Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie Literackim Miasta Gdańska im. Bolesława Faca. Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej. Tematyka utworów może być dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

Pracę konkursową należy składać w maszynopisie w trzech egzemplarzach: zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów.

Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolną sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu pracy. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną taką samą liczbą rozpoznawczą.

W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę ze swoimi danymi osobowymi, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Prace konkursowe należy składać w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub wysłać pocztą na podany niżej adres.

Nagrodą w Konkursie jest sfinansowanie przez Miasto wydania zwycięskiej pracy konkursowej.

Termin: do 30 listopada 2007 roku

Adres:
Urząd Miejski w Gdańsku,
Biuro Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Promocji,
ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk

z dopiskiem "Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca".

(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa