XXV OKP "O Buławę Hetmańską" - do 15.03.2012
Dodane przez moderator2 dnia 10.01.2012 12:05
Regulamin XXV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Buławę Hetmańską"

Organizatorzy:
- Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku
- Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP

Cele:
- wymiana doświadczeń twórczych
- budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej
- propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.
2. Tematyka wierszy nie jest ograniczona.
3. Uczestnicy nadsyłają zestawy 5 utworów poetyckich, niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach.
4. Prace konkursowe w 4 egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) należy opatrzyć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem podać jego rozwiązanie (powtórzyć godło, podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód) i wysłać na adres:

Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP
ul. Sienkiewicza 46
15-004 Białystok

z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.
6. Nagrody rzeczowe i dyplomy nie będą wysyłane pocztą.
7. O nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Terminy:
- nadsyłanie zestawów do 15 marca 2012 r.
- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 2-3 czerwca 2012 r. w Białymstoku.

Nagrody:
- Buławy Hetmańskie - Złota, Srebrna i Brązowa
- nagrody rzeczowe


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa