20. Ogólnopolski Turniej Poetycki "Autoportret Jesienny" Krotoszyn 2011 - do 5.12.2011
Dodane przez moderator2 dnia 12.10.2011 12:12
REGULAMIN

1. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz poeci będący członkami związków twórczych. Kategorie wiekowe:
- od 15 do 21 lat z dopiskiem na wierszach: poezja młodych,
- powyżej 21 lat.
2. Na konkurs należy nadsyłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane na innych konkursach poetyckich.
3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac konkursowych, proszą, żeby nie sugerować się tytułem Turnieju. Oczekują różnorodnych form i tematów państwa twórczości.
4. Na konkurs należy nadsyłać zestaw 3 wierszy w 4 egzemplarzach maszynopisu, (każdy zestaw należy zszyć zszywaczem, bez dodatkowych opraw) do dnia 5 grudnia 2011 r. na adres Organizatora:

Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63-700 Krotoszyn


5. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem. Godło powinno widnieć na dołączonej kopercie z informacjami : imię, nazwisko, adres, telefon.
6. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
7. Rozstrzygniecie Turnieju odbędzie się 5 stycznia 2012 r. Biesiada poetycka, podczas której laureatom wręczone zostaną nagrody, przewidziana jest w dniu 21 stycznia (sobota) 2012 r. O godzinie rozpoczęcia biesiady organizator powiadomi laureatów. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Nieodebrane podczas biesiady nagrody zasilą fundusz kulturalny Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury.
8. Nagrody finansowe i wyróżnienia rzeczowe zostaną ufundowane przez organizatorów.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w pokonkursowym almanachu poetyckim, stronie internetowej Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz prasie.
10. Szczegółowych informacji o konkursie udziela Beata Ulbrych - tel. 509 282 972.
11. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizatorzy oraz jury.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa