I OKP "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego" - do 31.12.2011
Dodane przez moderator2 dnia 03.10.2011 00:02
REGULAMIN

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida ogłaszają I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego".
1. Tematyka utworów konkursowych powinna dotyczyć zarówno współczesnej Muszyny, jej mieszkańców, okolicznych atrakcji, walorów krajoznawczych itp., jak i historycznego "państwa muszyńskiego".
2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
a) wiersza
b) limeryku
3. Na konkurs należy przesłać zestaw 3-6 utworów wcześniej niepublikowanych ani niewysyłanych na inne konkursy. Powinny to być 3 wiersze i 3 limeryki, ewentualnie tylko 3 wiersze albo tylko 3 limeryki.
4. Wiersze należy opatrzyć godłem, a adres i dane o autorze umieścić w osobnej zaklejonej kopercie. Prace należy wysyłać listem poleconym na adres:

Redakcja "Almanachu Muszyny"
33-370 Muszyna
ul. J. Piłsudskiego 56


do końca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).
4. W konkursie udział mogą wziąć udział zarówno poeci zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach twórczych, jak i niezrzeszeni.
5. Jury powołane przez organizatorów konkursu przyzna nagrody w obu wspomnianych wyżej kategoriach. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca przez tego samego autora, przyznana zostanie grand prix. Pula nagród będzie się mieścić w przedziale 3000-5000 PLN.
6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość - nieodpłatnie - publikacji nagrodzonych prac na łamach "Almanachu Muszyny" oraz stronie internetowej www.almanachmuszyny.pl.
Niewykluczone jest też wydanie (po kilku edycjach) plonu konkursowego w osobnym tomie.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa