VII OKP "Zbiorę wszystkich przyjaciół..." - do 30.09.2011
Dodane przez moderator2 dnia 11.09.2011 22:14
Organizator:
STOWARZYSZENIE "PRZYSTAŃ" W TURKU
i współorganizatorzy:
STAROSTWO POWIATOWE
URZĄD MIASTA W TURKU
KS. KANONIK PROBOSZCZ PARAFII P.W. ŚW. BARBARY
MIROSŁAW FRANKOWSKI
zapraszają na VII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO pod hasłem:
"ZBIORĘ WSZYSTKICH PRZYJACIÓŁ I SERCE PRZED NIMI OTWORZĘ,
BO DOPRAWDY CZY WARTO INACZEJ NA ZIEMI TEJ ŻYĆ"

(Bułat Okudżawa)

REGULAMIN KONKURSU:

- Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat. Uczestnicy przesyłają 3 wiersze w 4 egzemplarzach maszynopisu o dowolnej tematyce oraz (nieobowiązkowo) czwarty wiersz związany z beatyfikacją Jana Pawła II, jego życiem, duszpasterstwem i twórczością, a także (nieobowiązkowo) dodatkowo wiersza związanego z postacią Artura Jurgawki, zmarłego niedawno turkowskiego poety.

Adres, na jaki należy nadsyłać prace:
Maria Sulkowska
62-700 Turek
Osiedle Wyzwolenia 2/80


- Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe - adres, nr telefonu, e-mail - powinny znajdować się w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem.

- Autorzy z powiatu Turkowskiego oraz Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK - będą kandydować do nagrody specjalnej.

- Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane.

- Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.09.2011 r.

- Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach, oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych.

- Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Nagrody należy odebrać osobiście.

- Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi prawdopodobnie 19 listopada 2011 r.

- Nagrody:
I miejsce - 1000 zł,
II miejsce - 500 zł,
III miejsce - 200 zł.

- Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są także wyróżnienia książkowe.

- Wszystkich uczestników konkursu organizatorzy poinformują, że jeżeli zajdzie możliwość wydania tomiku po konkursowego - odbędzie się to bez płacenia honorariów. Dla laureatów zapewniane są noclegi. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa