VII OKP "Na Skrzydłach Poezji" - do 12.10.2011
Dodane przez moderator2 dnia 11.09.2011 19:53
REGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO "NA SKRZYDŁACH POEZJI"


1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej" w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest otwarty, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przebiega w 4 kategoriach wiekowych:
- od 9-12 lat,
- od 13-15 lat,
- od 16-18 lat,
- powyżej 19 lat.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w 3 egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 12 października 2011 r. Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc. oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2011 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej".

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy m.in.: wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów i omówienie.

10. Informacje:
Dorota Radziewicz,
Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej",
ul. Żubardzka 3,
91-022 Łódź
,
tel. 42 651 67 47
zubardzka@bok.lodz.pl
www.bok.lodz.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa