III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Czechowicza - do 15.10.2011
Dodane przez moderator2 dnia 07.09.2011 13:09
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Czechowicza na tom poetycki (lub za całość twórczości).

Wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie określa załączony do niniejszego ogłoszenia Regulamin.

Tegoroczna Nagroda dla Laureata wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł).

Wysokość Nagrody może wzrosnąć w zależności od wysokości środków uzyskanych od PT Sponsorów.

Opublikowane książki należy nadsyłać pocztą do 15 października 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Muzeum Literackie im. J. Czechowicza
ul. Złota 3
20-112 Lublin

z dopiskiem na kopercie: "Konkurs poetycki"


(za: www.zeszytypoetyckie.pl)
Rozszerzona zawartość newsa