I KONKURS LITERACKI "O NAGRODĘ NIE-DO-RZECZKI" - do 15.11.2007
Dodane przez moderator2 dnia 10.10.2007 00:17
MDK ZGORZELEC ma zaszczyt ogłosić:
I KONKURS LITERACKI "O NAGRODĘ NIE - DO - RZECZKI"
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs jest kierowany do twórczej młodzieży, która nie przekroczyła podeszłego wieku 33 okrągłych lat ziemskich.

2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literackiej w dwóch kategoriach:
a) Tekst poważny.
b) Tekst niepoważny.
w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce. Każdy autor wedle własnego uznania decyduje samodzielnie, do której kategorii zaliczyć swój tekst, pamiętając jednakowoż o zasadzie "o rzeczach poważnych nie można mówić poważnie".

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w trzech egzemplarzach. Można też przesłać utwory pocztą elektroniczną na adres: niedorzeczki@zgorzelec.com Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, musisz mieć włączony Javascript by go zobaczyć.

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów - z dopiskiem, do jakiej kategorii kwalifikują się powyższe.

5. Do prac należy dołączyć dane identyfikujące Autora: imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail. Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.

6. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

MDK Zgorzelec
ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec


Lub na wspomniany wcześniej adres internetowy: niedorzeczki@zgorzelec.com

7. Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora profesjonalne jury. Ogłoszenie wyników nastąpi na "Mikołajkach Literackich" w grudniu 2007 r. Laureaci zostaną powiadomieni o imprezie przy pomocy wszelakich dostępnych środków przekazu.

8. Nagrody. Organizator przewiduje trzy nagrody w każdej kategorii:
I w wys. 200,- zł i nagroda Nie-Do-Rzeczki,
II - 100,- zł,
III - 50,- zł.
Przewidziane są też wyróżnienia.
Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.

9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt własny.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć drogą e-mailową pod po raz trzeci już powtarzanym w tym regulaminie adresem: niedorzeczki@zgorzelec.com lub grzegorz.zak@zgorzelec.com
Rozszerzona zawartość newsa