II edycja Ogólnopolskiego Konkursu z cyklu "Zmysły" - 12.09-15.10.2011
Dodane przez Stańczyk dnia 01.09.2011 19:21
Kontynuujemy cykl konkursów tematycznych ogłaszanych na forum literackim Fatamorgana.

Druga edycja konkursu ma za temat "zmysł smaku", kolejne edycje będą związane z pisaniem tekstów poświęconych pozostałym zmysłom: węchu, słuchu, wzroku.


ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:
1. Celem konkursu jest podkreślenie roli i rangi twórczych poszukiwań literackich, odkrywanie talentów, odnajdywanie w ludzkiej istocie niezwykłych pokładów wrażliwości i umiejętności zmysłowego postrzegania świata, stwarzanie możliwości publicznych prezentacji tekstów.
2. Organizatorem konkursu jest literacka strona internetowa www.fatamorgana.netstrefa.pl.
3. Patronat medialny nad konkursem obejmują:
Wydawnictwo "Papierowy Motyl" i Wydawnictwo "Esprit".
4. Konkurs rozpoczyna się 12 września 2011 r.
5. Prace należy przesyłać na adres: konkurs@fatamorgana.netstrefa.pl
6. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 października 2011 r.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 31 października 2011 r.
8. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w dziale "Konkursy" na stronie internetowej www.fatamorgana.netstrefa.pl.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
1. W konkursie może brać udział każdy, z wyjątkiem osób wchodzących w skład jury konkursu i administratorów forum Fatamorgana.
2. Tematem konkursu jest: "zmysł smaku".
3. Autor wysyła jedną pracę napisaną w języku polskim.
4. Autor wysyła pracę własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
5. Nadesłanie utworu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu oraz zgodą na publikację utworów konkursowych.
6. Utwór może być napisany wierszem lub prozą (praca w tej formie nie może liczyć więcej niż trzy strony formatu A4 zapisanych czcionką Times New Roman 12).
7. Nadsyłane prace należy opatrzyć godłem (nie mogą to być nicki, pseudonimy używane na portalach literackich, lecz nazwy wymyślone na potrzeby tego konkursu).
8. Spośród nadesłanych prac jury wybierze 5 najciekawszych tekstów prozatorskich i 5 wierszy. Zostaną one opublikowane anonimowo (opatrzone jedynie tytułem) w dziale konkursowym na forum Fatamorgana. Opublikowane teksty będą stanowić półfinałową 10, z której jury wybierze zwycięzców, odpowiednio: pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
9. Użytkownicy forum osobno zagłosują w ankiecie i wyróżnią swego faworyta.

Nagrodami w konkursie są:
1. miejsce:
pakiet 4 książek Wydawnictwa "Papierowy Motyl" (Za zakrętem Marika Krajniewska, Czerwona woda Mariusz Byliński, Historie pisane nocą Tatiana Jachyra, Kulawa idylla Aga Żelazko),
pakiet 3 książek Wydawnictwa "Esprit" (Hyperversum Cecylia Randall, Córka katar Olivier Potzsch, Chwała mojego ojca. Zamek mojej matki Marcel Pagnol)
2. miejsce:
z Wydawnictwa "Papierowy Motyl" (Za zakrętem Marika Krajniewska, Historie pisane nocą Tatuana Jachyra),
z Wydawnictwa "Esprit" (Hyperversum Cecylia Randall, Córka katar Olivier Potzsch)
3. miejsce:
z Wydawnictwa "Papierowy Motyl" (Czerwona woda Mariusz Byliński, Kulawa idylla Aga Żelazko),
z Wydawnictwa "Esprit" (Córka kata Olivier Potzsch)
Ponadto przewidywana jest nagroda - niespodzianka firmy Microsoft dla najoryginalniejszego tekstu.

Kryteria oceniania prac:
1. Ciekawa forma pracy (wiersz lub proza).
2. Niebanalne, twórcze podejście do tematu.
3. Zgodność z tematem.
4. Kultura języka, bogate słownictwo, poprawność językowa.

W skład jury wejdą przedstawiciele Wydawnictw: "Papierowy Motyl" - Marika Krajniewska, "Esprit" - Anna Wawrzyniak oraz Redakcja Fatamorgany.
Werdykt będzie zawierał uzasadnienie jury.
Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród za 1. miejsce, jeśli poziom prac będzie niski.

Uwaga! Nadesłane prace konkursowe będą prezentowane w dziale "Konkursy. Konkursy Fatamorgany", ponieważ poza tym, że jest to konkurs ogólnopolski, to jest to także konkurs promowany przez Fatamorganę.
Rozszerzona zawartość newsa