V OKP im. Wacława Iwaniuka - do 30.07.2011
Dodane przez moderator2 dnia 07.07.2011 22:39
Wójt i Urząd Gminy w Siedliszczu
Gminny Ośrodek Kultury w Siedliszczu
Pismo Literacko-Artystyczne "Egeria"
Wydawnictwo TAWA

ogłaszają

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI NA ZESTAW WIERSZY IM. WACŁAWA IWANIUKA, V edycja


REGULAMIN KONKURSU:


I. Warunki uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych, zamieszkałych w kraju i za granicą, którzy ukończyli 18 lat i posiadają obywatelstwo polskie.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu wierszy (minimum 15 maksimum 30), niepublikowanych w książkach i nienagradzanych w innych konkursach literackich. Wszystkie utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu. Nadesłanie większej lub mniejszej (od wymaganej) ilości wierszy dyskwalifikuje zestaw.

Do konkursu będą przyjmowane tylko utwory napisane na papierze o formacie A-4, opatrzone godłem i złożone w 3 egzemplarzach wraz z zapisem elektronicznym (na jednym nośniku - płyta CD). W osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, należy umieścić dane o autorze, (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail). Rękopisy nie będą ocenianie.

Do konkursu nie mogą przystąpić laureaci (zdobywcy głównej nagrody) Konkursu im. W. Iwaniuka poprzednich edycji.

Całość należy przesłać do 30 lipca 2011 roku na adres:

Wydawnictwo TAWA
Plac Łuczkowskiego 15
22-100 Chełm

z dopiskiem na kopercie: Konkurs poetycki im. Wacława Iwaniuka (V edycja)


II. Nagrody i wyróżnienia:

Oceny zestawów wierszy dokona jury powołane przez organizatorów.

Ustala się jedną nagrodę główną. Jest nią: medal pamiątkowy konkursu oraz druk najlepszego tomiku poetyckiego ufundowany przez Urząd Gminy w Siedliszczu. Autor nagrodzonego tomiku otrzyma 100 tzw. egzemplarzy autorskich.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i publikacje związane z Wacławem Iwaniukiem - patronem konkursu.

Ponadto wybrane wiersze publikowane będą w Piśmie Literacko-Artystycznym "Egeria".


III. Postanowienia końcowe:

Podsumowanie konkursu nastąpi we wrześniu 2011 roku. O formie, miejscu oraz dokładnej dacie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Konkurs ma charakter cykliczny, tzn. odbywa się raz do roku, z podsumowaniem każdej edycji, dla uczczenia patrona - Wacława Iwaniuka.

Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych wierszy i zastrzegają sobie prawo do promocyjnego druku nagrodzonych i wartościowszych utworów bez wypłacania ich autorom honorariów - dotyczy także publikacji w "Egerii" i innych zbiorowych antologiach.

Dane osobowe wszystkich uczestników związane z konkursem nie będą udostępniane osobom trzecim.

Nadesłanie utworów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


(za: www.tawa.pl)
Rozszerzona zawartość newsa