Turniej Poetycki MBP w Cieszanowie - do 15.09.2011
Dodane przez moderator2 dnia 30.06.2011 15:37
REGULAMIN:

Motto konkursu:
Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.
Francis Bacon

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
ul. Kościuszki 6
37-611 Cieszanów
www.mbp.cieszanow.eu
mbpcieszanow@op.pl
tel. 16 631 13 01

Konkurs pod patronatem Portalu Salon Literacki http://salonliteracki.pl/portal/

Cele Konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
- konfrontacje twórczości poetyckiej
- promowanie twórców
- popularyzacja współczesnej poezji

Adresaci:
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani powyżej 18. roku życia.

Zasady uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie wiersza na blogu biblioteki www.mbpcieszanow.blox.pl. Utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Powinien nawiązywać do motta konkursu.
- na bloga należy się zalogować pod Nickiem (pseudonimem).
- na e-maila konkursowego MBP mbpturniej@op.pl proszę wysłać list. W temacie wpisać "Turniej Poetycki MBP". W treści proszę podać dane personalne autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, wiek, numer telefonu, krótką informację o autorze (biogram).
- uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden wiersz.
- zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany.

Termin zgłaszania utworów do konkursu:
Wiersze należy wklejać na bloga do 31 sierpnia 2011 r.

Jury:
Utwory zostaną ocenione przez Dorotę Ryst - założycielkę i zastępcę prezesa powstałego w 2010 r. Stowarzyszenia Salon Literacki, redaktora naczelnego portalu www.salonliteracki.pl/portal/, od 2005 r. członka Związku Literatów Polskich.

Nagrody:
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe, które zostaną rozesłane pocztą. Gdyby organizator zdecydował się na zorganizowanie spotkania podsumowującego konkurs połączonego z rozdaniem nagród, poinformuje o tym laureatów.

Warunki dodatkowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania bez honorarium utworów konkursowych, m.in. w celu publikacji.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu. Laureaci zostaną powiadomieni drogą meilową lub telefoniczną.
W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać, pisząc na mbpcieszanow@op.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa