XXVI OKP im. M. Stryjewskiego - do 30.09.2011
Dodane przez moderator2 dnia 22.06.2011 13:27
REGULAMIN
XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
im. MIECZYSŁAWA STRYJEWSKIEGO w LĘBORKU1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci i prozaicy, zrzeszeni i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące laureatami nagrody Grand Prix jednej z ostatnich czterech edycji konkursu.

2. Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka utworów nie jest ograniczona, tym niemniej organizatorom zależy na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

3. Przewidziana jest też kategoria specjalna: utworów nadesłanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego, które należy na kopercie oznaczyć literą "L".

4. Prace w kategorii poezji powinny obejmować zestaw 4 wierszy, w kategorii prozy: nowelę, opowiadanie, reportaż lub esej - do 10 stron maszynopisu.

5. Na konkurs należy nadsyłać w 6 egzemplarzach utwory, które nie były dotychczas publikowane i nagradzane w innych konkursach, opatrzone jedynie godłem. To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, adres, numer telefonu. Termin nadsyłania prac na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 16
84-300 Lębork


upływa 30 września 2011 r.

6. Organizatorzy nie przyjmują tekstów w formie elektronicznej.

7. Organizatorzy przewidują nagrodę główną Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego oraz trzy nagrody w kategorii poezji i trzy nagrody w kategorii prozy. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Ponadto przewidziane są nagrody specjalne:
- Burmistrza Lęborka za małą formę literacką o tematyce telewizyjnej
- Burmistrza Lęborka - nagroda publiczności
- nagroda im. Józefa Majkowskiego przyznawana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana za utwór ukazujący godność człowieka i życia
- Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - poezja
- Oddziału Miejskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za utwór w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej - proza

8. Organizatorzy nie odsyłają prac. Nagrodzone teksty mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia.

9. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 listopada 2011 r. o godz. 17.00 w Lęborskim Centrum Kultury "Fregata".

11. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 59 862 23 07, e-mail: mbp@biblioteka.lebork.pl.

ORGANIZATORZY
BURMISTRZ LĘBORKA I RADA MIEJSKA W LĘBORKU
ZARZĄD I RADA POWIATU LĘBORSKIEGO
Oddział Miejski KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA CIVITAS CHRISTIANA w Lęborku
Zarząd Główny oraz Oddział w Lęborku ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Lęborku
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nr 1 w Lęborku
LĘBORSKIE CENTRUM KULTURY FREGATA


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa