XII PONADREGIONALNY KONKURS LITERACKI - do 5.11.2007
Dodane przez zekas dnia 04.10.2007 18:49
ŁOSICKI DOM KULTURY
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŁOSICKIEJ
ogłaszają kolejną edycję
XII PONADREGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
im. ROMUALDA III MIKOSZEWSKIEGO

pt. "ZIEMIA NAJBLIŻSZA"

pod patronatem:
STAROSTY POWIATU ŁOSICKIEGO
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁOSICE

Celem konkursu jest: pobudzenie aktywności twórczej, konfrontacje twórczości literackich, promocja utalentowanych twórców nieprofesjonalnych oraz integracja środowisk literackich.

Konkurs odbywa się dla twórców nieprofesjonalnych, których wiersze nie były dotąd publikowane. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, będący członkami związków twórczych nieprofesjonalnych, osoby indywidualne oraz debiutanci. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat.

Na konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy opatrzonych słownym godłem. Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4) należy przesłać w pięciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres Sekretariatu konkursu w terminie do 05 listopada 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego). Autorzy dopisują na kopercie: "konkurs Mikoszewski". W nadesłanej korespondencji (w osobnej małej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe), należy podać imię, nazwisko, adres, telefon, adres elektroniczny oraz krótką notkę biograficzną autora wierszy. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

Prace konkursowe ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wchodzą poeci i krytycy literaccy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych utworów nastąpi podczas uroczystego koncertu podsumowującego XI edycję konkursu w dniu 16 listopada (piątek) o godz. 17:00.


Sekretariat konkursu:

Łosicki Dom Kultury
ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice

tel. (0-83) 359-05-09, fax (0-83) 357-34-23
e-mail: ldklosice@interia.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Rozszerzona zawartość newsa