Opowiadanie grozy - konkurs
Dodane przez sowa dnia 12.03.2007 16:05
1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest portal Horror Online.

2. Charakter konkursu.
Konkurs skierowany jest do osób, które w sposób amatorski zajmują się pisaniem prozy; ma charakter otwarty - nie stosujemy podziału na żadne kategorie wiekowe, ani tematyczne.

3. Tematyka konkursu.
Przedmiotem konkursu jest opowiadanie utrzymane w gatunku horroru/grozy. Założeniem obowiązkowym są polskie realia.

4. Wymagania.Prace przysłane na konkurs muszą być samodzielnymi, oryginalnymi dziełami autorów. Kategorycznie dyskwalifikowane będą wszelkie plagiaty, tłumaczenia etc. W konkursie nie mogą brać udziału opowiadania publikowane wcześniej w mediach papierowych lub elektronicznych oraz prace nagradzane w ramach innych konkursów. Każdy z uczestników może przysłać jedną pracę.
Jury oceniać będzie zgłoszone opowiadania pod kątem ich oryginalności, stylu, poprawności językowej i technicznej oraz ujęcia tematu przewodniego konkursu. Aby praca została zakwalifikowana do udziału w konkursie, musi spełnić wymagania określone w niniejszym regulaminie.

5. Zgłoszenia do konkursu. Prace należy nadsyłać na adres opowiadanie@horror.com.pl. Przyjmujemy zgłoszenia przesłane w formie załącznika, w postaci pliku w formacie .doc oraz .rtf. Objętość tekstu powinna wynosić od 5ooo do 25000 znaków (łącznie ze spacjami).

6. Nie przyjmujemy anonimów! W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko autora, jego adres oraz dane kontaktowe (adres e-mail i telefon).

7. Termin nadsyłania prac i rozstrzygnięcia konkursu. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 maja 2007 roku (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na konto pocztowe). Po tym terminie Jury w przeciągu dwóch tygodni ustali zwycięzcę konkursu i ogłosi wyniki na stronie portalu Horror Online.

8. Przydział nagród. Sponsorem nagród jest firma AliensGroup oraz redakcja portalu Horror Online. Nagrody - zestawy figurek, filmów DVD i książek zostaną rozdysponowane według uznania Jury.

9. Udział w konkursie oznacza jednoczesną zgodę uczestnika na: - przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883) - publikację tekstu na łamach portalu Horror Online w stosownym dziale i ustalonym przez redakcję terminie;

10. Udział w konkursie oznacza akceptację warunków określonych w regulaminie konkursu.

11. Redakcja Horror Online zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie.

Z przyczyn niezależnych od organizatora lub innych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników lub odwołania konkursu.

Wszelkie kwestie sporne i wątpliwości wyjaśnia administracja serwisu Horror Online. Całą korespondencję związaną z konkursem proszę kierować na adres: bufik@horror.com.pl
Rozszerzona zawartość newsa