V Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach - do 10.05.2011
Dodane przez moderator2 dnia 07.05.2011 11:49
ORGANIZATOR KONKURSU:
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

PATRONAT HONOROWY SPRAWUJĄ:
Kujawsko-Pomorski Związek Literatów
Wójt Gminy Choceń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Zgłowiączki"
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

PATRONAT MEDIALNY:
Portal informacyjny Q4
"Gazeta Kujawska"

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w V Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Konkurs od lat cieszy się zainteresowaniem wielu młodych twórców. W konkursie systematycznie bierze udział ponad stu uczestników, którzy nadsyłają kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom ogromnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących "poetów" oraz starszej, piszącej "do szuflady" młodzieży.
Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki

Regulamin
V Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach


Cele konkursu:
- przybliżenie postaci i twórczości Leona Stankiewicza,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
- promocja młodych twórców,
- stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz grup literackich.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu zawierającego od 1 do 3 utworów (nie więcej), różnych lub tworzących całość tematyczną. Każdy wiersz powinien być podpisany godłem (pseudonimem) i nadesłany w 3 egzemplarzach (może być w wersji elektronicznej). Do zestawu utworów trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem autora. W kopercie powinny być następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwa szkoły i ewentualne dane opiekuna.
3. Na konkurs nie należy przysyłać prac niesamodzielnych, wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Prace należy dostarczyć do 10 maja 2011 r. na adres:

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach
Śmiłowice 98
87-850 Choceń

(z dopiskiem Konkurs Poetycki)

6. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora (m.in. członkowie K-PZL).
7. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III nagrody w każdej kategorii wiekowej, przyznanie wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na q4.
8. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów nastąpi 20 maja 2011 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową.
9. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania nagrodzonych utworów.
10. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki tel. 054 284 51 86.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa