XXVII OKL im. J.I. Kraszewskiego - do 10.09.2011
Dodane przez moderator2 dnia 04.05.2011 20:11
Celem konkursu jest konfrontacja i upowszechnianie twórczości literackiej. Konkurs ma charakter otwarty (mogą brać w nim udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach poezji i prozy.

Przyznane zostaną następujące nagrody:
- I, II, III w obu kategoriach
- nagrody specjalne: za tematykę podlaską, za utwór związany z twórczością i biografią J.I. Kraszewskiego, nagroda Klubu Literackiego "Maksyma"

O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Prace konkursowe nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Mogą być zamieszczone w publikacjach organizatorów i prasie bez wynagrodzenia. Na konkurs należy nadesłać: zestaw 3 do 5 wierszy w 3 egzemplarzach lub prace prozatorskie do 20 stron w 3 egzemplarzach. Do każdej pracy opatrzonej godłem (pseudonimem) należy dołączyć zaklejoną kopertę z tymże godłem na zewnątrz, w której powinny znaleźć się dane o autorze (imię, nazwisko, telefon, dokładny adres, przynależność do klubów i stowarzyszeń literackich).

Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 10 września 2011 r. na adres:

Klub Kultury "Piast"
ul. Spółdzielcza 4
21-500 Biała Podlaska

z dopiskiem: "Konkurs J. I. Kraszewskiego"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2011 r. podczas XXVII PODLASKICH SPOTKAŃ LITERACKICH

UWAGA!
Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą uwzględniane w konkursie!
Nagrody przyznane laureatom nie będą wysyłane pocztą!


(za: www.nieszuflada.pl)
Rozszerzona zawartość newsa