Ogólnopolski Studencki Konkurs Poetycki na wydanie debiutanckiego tomiku poetyckiego - do 31.10.2011
Dodane przez moderator2 dnia 20.04.2011 14:05
Uniwersytet Łódzki i wydawnictwo Kwadratura (Łódzki Dom Kultury) zapraszają studentów polskich uczelni do udziału w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Poetyckim. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego w wydawnictwie Kwadratura.


REGULAMIN:

I. Cele konkursu:

- umożliwienie młodym twórcom debiutu poetyckiego,
- inspirowanie twórczości poetyckiej,
- popularyzacja współczesnej poezji.

II. Warunki:

1. Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem książkowym, którzy nie ukończyli 30 lat i studiują w którejś z publicznych lub niepublicznych polskich uczelni.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 20 wierszy, które nie były dotychczas publikowane ani nagradzane, w 4 egzemplarzach wydruku komputerowego.

3. Utwory muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę, zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres e-mail, krótką informację o autorze.

4. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2011 r. na adres:

Centrum Promocji UŁ
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
pokój 6


5. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

7. Prace oceniane będą przez Jury w składzie: Jacek Dehnel (poeta, prozaik), Piotr Grobliński (poeta, redaktor wydawnictwa Kwadratura), Bogdan Sobieszek (dziennikarz, redaktor magazynu kulturalnego "Kalejdoskop")

8. Nagrodą główną jest wydanie tomiku poetyckiego w wydawnictwie Kwadratura. O doborze utworów, objętości książki, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje wydawca.

9. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody: zestawy książek i upominków uczelni.

10. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu.

11. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy będą informować e-mailem, a także na stronach internetowych.

12. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.

Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, wydawnictwo Kwadratura


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa