XVI Konkurs Poetycki "O Złote Pióro Sopotu" - do 31.05.2011
Dodane przez moderator2 dnia 14.04.2011 09:46
XVI Konkurs Poetycki "O Złote Pióro Sopotu" pod patronatem Prezydenta Miasta Sopotu organizuje Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza - BRODWINO oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa Wybickiego w Sopocie.

W związku z obchodami Roku Czesława Miłosza, będą mile widziane treści, akcenty odnoszące się do postaci twórczości Noblisty.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora. Prace należy opatrzyć godłem i przesłać w 5 egzemplarzach. Do wierszy trzeba dołączyć zaklejoną, opatrzną godłem kopertę zawierającą dane biograficzne autora (imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, informacje o dotychczasowych publikacjach) oraz adres i numer telefonu.

Profesjonalne jury powołane zostanie przez Organizatora. Jury wyłoni ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Jury prowadzi obrady Jury. Decyzje Jury zapadają w głosowaniach większością głosów.

Konkurs ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.

Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi. I nagroda - pamiątkowe pióro ufundowane przez Prezydenta Miasta Sopotu i nagroda pieniężna. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu antologii literackiej Miejsce Obecności.

Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 lipca 2011 roku o godz. 18.00 w Filii Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, ul. Cieszyńskiego 22.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sopockiej Biblioteki www.mbp.sopot.pl.

Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Termin nadsyłania prac:
wtorek, 31 maja 2011

Adres: 
Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza - BRODWINO
81-881 Sopot
ul. Cieszyńskiego 22

Dodatkowe informacje:
Dyrektor mgr Roman Wojciechowski, e-mail:mbprom@sopot.pl, Barbara Winiarska, tel. 551-98-40, e-mail: filia7@sopot.pl


(za: www.topos.com.pl)
Rozszerzona zawartość newsa