IX Konkurs Poetycki dla Młodych Twórców im. Z. Dominiaka "Moje Świata Widzenie" - do 15.04.2011
Dodane przez moderator2 dnia 29.03.2011 00:06
REGULAMIN

1. Organizatorami Konkursu są: Bałucki Ośrodek Kultury RONDO w Łodzi, czasopismo społeczno-kulturalne "Tygiel Kultury" i oddział łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
2. Celem organizatorów jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i "nauczyciela" młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela "Tygla Kultury", prezesa oddziału łódzkiego SPP, członka PEN Clubu polskiego. (Zbigniewowi Dominiakowi i jego poezji został poświęcony zeszyt "Tygla Kultury" 4-6/2007, dostępny w zakładce - numery archiwalne - na stronie www.tygielkultury.eu).
3. W Konkursie mogą brać udział - niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych - poeci w wieku 16-30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.
4. Uczestnik Konkursu powinien nadesłać w jednej kopercie 4 egzemplarze zestawu 3 wierszy, niepublikowanych dotąd drukiem ani w Internecie. Każdy egzemplarz należy opatrzyć tym samym słownym godłem, umieszczonym również na dołączonej do prac kopercie, zawierającej: imię nazwisko, wiek, adres autora oraz numer telefonu i e-mail.
5. Zestawy konkursowe należy przysyłać w terminie do 15 kwietnia 2011 roku, na adres:

"Tygiel Kultury"
ul. Wschodnia 49
90-267 Łódź

z dopiskiem na kopercie: MOJE ŚWIATA WIDZENIE

6. Prace konkursowe ocenia czteroosobowe jury złożone z poetów i krytyków literackich.
7. Utwory wszystkich laureatów publikowane są w almanachu pokonkursowym; ponadto przewidziane są nagrody pieniężne.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz almanachów pokonkursowych nastąpi w ostatnią sobotę maja 2011 r.
9. Laureatom Konkursu organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie i transport na imprezy towarzyszące uroczystości rozdania nagród.
10. Nadesłane na Konkurs prace nie są zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w almanachu pokonkursowym, w drukach okolicznościowych i środkach masowego przekazu w kraju i za granicą.
11. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 42 637 45 70 (w godzinach 14:00-17:00) i na stronach internetowych: i www.tygielkultury.eu oraz www.bok.lodz.pl.

Adres do korespondencji mailowej: tygiel@free.ngo.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa