Konkurs poetycki "O Jabłko Damiany" - do 31.08.2011
Dodane przez Hanna Dikta dnia 02.03.2011 22:01
REGULAMIN

Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy, kto nadeśle 5 wierszy w 3 egzemplarzach.
Nadesłanie prac oznacza jednocześnie zgodę autora na nieodpłatne
wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamy
kolejnych edycji konkursu.
Termin nadsyłania tekstów upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r.
Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.
Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy.
Wiersze należy nadsyłać na adres:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁYM BORZE
UL. TAMKA 3
78-425 BIAŁY BÓR


Na kopercie należy umieścić dopisek "O Jabłko Damiany".
Prace konkursowe rozpatrzy profesjonalne jury powołane przez organizatora.
Jury wyłoni laureatów trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień.
I nagroda - 1 000 zł,
II - 700 zł,
III - 500 zł,
trzy wyróżnienia po 150 zł.
Jury zastrzega sobie inny podział nagród bez podania przyczyn.
Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane, nie będą wysyłane pocztą i zostaną rozdysponowane według uznania organizatora.
Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o finałach zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów.
Laureaci konkursu zostaną w terminie do 25 września 2011 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs, która odbędzie się w dniu 8.10.2011 r. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Istnieje również możliwość odpłatnego noclegu z soboty na niedzielę.
We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z MGOK w Białym Borze tel. 94 3739466, fax 94 3739120
e-mail: mgok@bialybor.com.pl lub zdjunior@tlen.pl
Rozszerzona zawartość newsa