VI Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach VII Festiwalu "Złoty Środek Poezji" - Kutno, 25.06.2011
Dodane przez moderator2 dnia 11.02.2011 16:59
VI Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach VII Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 25-26 czerwca 2011 ogłasza Kutnowski Dom Kultury. Konkurs odbędzie się 25 czerwca 2011 r. w Kutnie. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 12.00. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przekazanie przez autora organizatorowi w trakcie konkursu wydruku 1 wiersza w 3 egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora lub na przesłanie tekstu wiersza na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 17 czerwca 2011 r. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora podczas konkursu.

Jury w składzie: Mariusz Grzebalski, Aneta Kamińska i Dawid Majer po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4 000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na zakończenie pierwszego dnia festiwalu 25 czerwca 2011 r. o godz. 21.30. Organizatorzy zastrzegają prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

Pierwszym 30 uczestnikom zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2011 r. organizator zapewnia bezpłatne noclegi.

Uwaga: organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń pocztowych.


(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa