XIV OKP "O ludzką twarz człowieka" - do 31.05.2011
Dodane przez moderator2 dnia 11.02.2011 16:55
XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O ludzką twarz człowieka" organizują Rzymsko-Katolicka Parafia św. Maksymiliana w Krośnicach, Urząd Gminy w Krośnicach oraz Zespół Kultury i Bibliotek. W konkursie mogą brać udział twórcy profesjonalni i debiutanci.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 4 egzemplarzach maszynopisu. Organizatorzy proszą o nadsyłanie wierszy, które nigdzie wcześniej nie były nagradzane ani drukowane, ani nie zostały wysłane na inne konkursy poetyckie.

Zdyskwalifikowane będą te wiersze, które już wcześniej były drukowane lub nagradzane, wiersze, które nadejdą po terminie (jak zawsze decyduje data stempla pocztowego) lub te, które zostaną przesłane drogą mailową oraz zestawy posiadające więcej wierszy niż przewiduje komunikat.

Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy, krótką notkę biograficzną.

Organizatorzy przewidują nagrody główne (pieniężne) i okolicznościowe statuetki, wyróżnienia główne (nagrody rzeczowe) oraz wyróżnienia dodatkowe (do druku). Ponadto organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży, nocleg oraz wyżywienie (obiadokolację i śniadanie).

O rozdziale nagród zadecyduje profesjonalne jury.

W konkursie przewidziane są trzy kategorie:
- KATEGORIA MŁODZIEŻOWA (KMŁ - do 20 lat),
- KATEGORIA OGÓLNA (KO),
- KATEGORIA REGIONALNA (KR - dla poetów z powiatu milickiego lub sąsiadujących powiatów oraz dla tych, którzy napiszą wiersze o ziemi krośnicko-milickiej).

Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie lub okolicznościowym tomiku.

Uroczyste finały, wręczenie nagród i prezentacja laureatów nastąpi dnia 08.10.2011 r.

Nie przewiduje się możliwości wysyłania pocztą nagród czy wyróżnień.

Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o finałach zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów.

Termin nadsyłania prac:
wtorek, 31 maja 2011

Adres:
Ks. Wacław Buryła
ul. Polna 2
56-320 Krośnice
z dopiskiem: KMŁ, KO lub KR

Dodatkowe informacje:
tel. kom. 693104588
tel. 71 3830 913
e-mail: wacburyla@wp.pl


(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa