VII OKL "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2010 - do 15.04.2011
Dodane przez moderator2 dnia 04.02.2011 13:41
Regulamin konkursu
1. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie w języku polskim wydane w roku 2010, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 15 kwietnia 2011 r.

2. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.

3. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

4. Do książek powinien dołączony być adres i telefon bądź e-mail autora lub wydawcy.

5. Jury Konkursu w składzie:
Karol Maliszewski - przewodniczący,
Krzysztof Kuczkowski,
Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki,
Wojciech Kudyba
i Artur Fryz
- po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna nagrody o łącznej wartości 12 000 złotych. Zakładany podział nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Kutna określa się w sposób następujący:
I nagroda - 5000 zł,
II nagroda - 3000 zł,
III nagroda - 2000 zł.
Wyróżnienia: suma łączna - 2000 zł.
Jury ma prawo do innego podziału nagród.

6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 26 czerwca 2011 roku podczas VII Festiwalu "Złoty Środek Poezji" w Kutnie.

7. W przypadku nieobecności laureata na oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu nagroda finansowa przepada.

8. Adres, na który należy wysyłać książki:
ŚSSK Środek Aleksandra Rzadkiewicz
99-300 Kutno
ul. 29 Listopada 3/35

Telefon i e-mail Organizatora: 600 473 491, e-mail: wandea@onet.pl


(za: www.allarte.pl)
Rozszerzona zawartość newsa