IX OKP im. Gustawa Zielińskiego - do 18.04.2011
Dodane przez moderator2 dnia 04.02.2011 13:32
Regulamin IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

Organizator: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem.

Patronat: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosta Lipnowski i Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem.

Patronat medialny: "Nowości" Gazeta Pomorza i Kujaw.

Cel konkursu: pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji wśród dzieci i młodzieży, konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców.

Zasady uczestnictwa: w konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika: od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają w terminie do 18.04.2011 r. zestawy 3 wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
Prace konkursowe należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie w 4 egzemplarzach (każdy wiersz na papierze o formacie A4) na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe


Nadsyłane na konkurs zestawy wierszy powinny być opatrzone godłem (rodzaj pseudonimu, znak rozpoznawczy umieszczony pod wierszem). Nazwisko, imię, dokładny adres, nr telefonu oraz wiek należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie,(wiek również na kopercie z wierszami oraz obok godła pod wierszem) opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.

Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek "Konkurs Poetycki". Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach wiekowych.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez zgody autorów. Zwycięzcy i osoby nagrodzone zobowiązane są do osobistego odbioru nagród w dniu uroczystego wręczenia ich, bądź za zgodą organizatorów w innym terminie uzgodnionym z dyrektorem biblioteki. W przypadku nie odebrania nagrody, organizatorzy zastrzegają, iż nagrody nie będą wysyłane do laureatów (z wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przypadków). Nie odebrane nagrody przepadają na poczet przyszłych edycji Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w maju, w ramach corocznych obchodów "Dni Skępego". O dokładnym terminie laureaci zostaną powiadomieni listownie.


(za: www.allarte.pl)
Rozszerzona zawartość newsa