VI OKP "Struna orficka" im. W. Bąka - do 10.06.2011
Dodane przez moderator2 dnia 24.01.2011 17:49
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka" im. Wojciecha Bąka - Ostrów Wielkopolski 2011 organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "Topos" w Sopocie.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w 5 kopiach. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości:
I nagroda - 1500 zł;
II nagroda - 1000 zł;
III nagroda - 800 zł;
IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - 500 zł.

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w października 2011 roku podczas Festiwalu "Wszystko Jest Poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury.

Termin nadsyłania prac:
piątek, 10 czerwca 2011

Adres:
Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem: konkurs poetycki "Struna Orficka"

Dodatkowe informacje:
w godz. 10.00-15.00 pod nr tel. 501 025 071 (przew. jury Wojciech Gawłowski)
lub 62 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury)


(za: ww.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa