IX OKP im. C.K. Norwida - do 31.03.2011
Dodane przez moderator2 dnia 15.01.2011 16:43
IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C. K. Norwida organizuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszkowie. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi 3 wierszy wydrukowanych w języku polskim, w 5 egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych, w tym 1 wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem, 2 wiersze o tematyce dowolnej.

Każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora. Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych. Oceny nadesłanych utworów dokona Jury powołane przez organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.

Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 maja 2011 roku. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w tomiku pokonkursowym. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.

Nagrody:
I - 2 000 PLN,
II - 1 000 PLN,
III - 500 PLN
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.
Zastrzega się prawo innego podziału nagród.

Termin nadsyłania prac:
czwartek, 31 marca 2011

Adres:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
z dopiskiem "NORWID"

Dodatkowe informacje:
www.biblioteka.pruszkow.pl


(za: www.topos.iq.pl)
Rozszerzona zawartość newsa