XVII OKP "Sprostać wierszem" - do 2.02.2011
Dodane przez moderator2 dnia 14.12.2010 00:32
To już XVII edycja konkursu o nagrodę literacką w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim "Sprostać wierszem". Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej, ujawnienie talentów. Konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców. Na ubiegłoroczny konkurs "Sprostać wierszem" nadesłano kilkaset zestawów wierszy, triumf święcili rodzimi poeci. Wśród zestawów wierszy nadesłanych znalazło się wiele obiecujących, które świadczyły o rozbudzonej wyobraźni autorów, spontaniczności oraz inwencji w poszukiwaniu niebanalnych metafor i kreowaniu własnego świata wyobraźni.

Również i w tym roku czekamy na zestaw 3 wierszy - informują jurorzy.

W jury zasiadają:

Barbara Dziekańska muzyk, poetka, publicystka i animator kultury. Często zapraszana jest do jurorskiego gremium konkursów literackich. Od kilku lat pozostaje czynną członkinią Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i Związku Literatów Polskich w Krakowie.

Maciej Michał Szczawiński (przewodniczący jury), ceniony krytyk literacki, poeta, dziennikarz i twórca radiowy, autor zbioru wierszy, książek eseistycznych, licznych publikacji prasowych i dramatów zrealizowanych w Teatrze Polskiego Radia.

Pierwsze miejsca będą nagradzane premiami pieniężnymi i publikacją na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego "Hajduczanin". Prace konkursowe - opatrzone godłem - należy nadsyłać w maszynopisie /może być czytelny rękopis/ w 3 egzemplarzach, w zaklejonej kopercie, wewnątrz której wraz z tekstami należy umieścić zaklejoną kopertę /opatrzoną tym samym godłem/, a w niej rozwiązanie godła: imię i nazwisko autora, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, telefon.

Tematyka prac dowolna.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji utworów nagrodzonych, zaś pozostałe nie będą odsyłane.

Prace należy przesyłać do 2.02.2011 r. na adres:

Miejski Dom Kultury BATORY
ul. Stefana Batorego 6
41-506 Chorzów


Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 23 lutego 2011 r. w MDK Batory. Godzina 17.00, sala 305.

Regulamin konkursu: www.sprostacwierszem.pl


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa