II Ogólnopolski Konkurs Poezji Lirycznej im. Andrzeja Babaryki - "Świat niedopowiedziany" Brzeziny 2010 - do 15.11.2010
Dodane przez moderator2 dnia 20.10.2010 09:31
REGULAMIN

1. Organizatorami konkursu są Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Muzeum Regionalne w Brzezinach.
2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta Brzeziny.
3. Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości poetyckiej i postaci brzezinianina Andrzeja Babaryki (1952-2006), a motto drugiej edycji konkursu stanowi jego następujący liryk bez tytułu:

Zadzwonią wszystkie telefony
Jeden nie zadzwoni

Dostaniesz najlepsze karty
bez tej jednej

Zagoją się wszystkie rany
jedna będzie otwarta

Przytulą cię przypadkowi ludzie
ten nie przytuli

Spełnią się nawet marzenia
jedno nie

Uchylą się każde drzwi Te
pozostaną zamknięte


4. W konkursie mogą wziąć udział poeci, którzy mają w swoim dorobku nie więcej niż dwie książki poetyckie.
5. Prace konkursowe - 3 krótkie utwory liryczne, napisane w języku polskim, z których jeden powinien nawiązywać do hasła ("Świat niedopowiedziany") i motta konkursu - należy sporządzić w 3 egzemplarzach (maszynopis, wydruk) i przesyłać do 15 listopada 2010 r. na adres:

Muzeum Regionalnego w Brzezinach
ul. Piłsudskiego 49
95-060 Brzeziny

z dopiskiem - "konkurs"

Wiersze te nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowane na stronach internetowych.
6. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.
7. Konkursowe wiersze podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 grudnia 2010 r. podczas inauguracji IV Festiwalu Puls Literatury, która odbędzie się w Brzezinach.
9. Gwarantowana przez organizatorów pula nagród wynosi 3 000 zł.
10. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o konkursie.
11. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
12. Organizatorzy nie odsyłają prac konkursowych.
13. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa