II OKP "O SREBRNĄ ŁUSKĘ PSTRĄGA" - do 31.12.2010
Dodane przez moderator2 dnia 16.10.2010 21:45
REGULAMIN

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych.

2. Konkurs obejmuje poezję a tematyka utworów nie jest ograniczona.

3. Konkurs rozgrywany jest dwóch grupach wiekowych: "A" - od 14 do lat 19 i "B" - powyżej 19 lat.

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nie przekraczający 3 arkuszy maszynopisu bądź wydruku komputerowego formatu A 4 - czcionka 14.

5. Na konkurs należy nadsyłać 3 dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach, opatrzone jedynie godłem i symbolem grupy wiekowej (pkt. 3 regulaminu). To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu.

6. Ponadto przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka - fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce "REDA".

7. Organizator przewiduje trzy nagrody główne w kategorii wiekowej "B" (powyżej 19 lat): I - w wys. 1 000, - zł i "Srebrną Łuskę Pstrąga", II - 700,- zł i III - 400,- zł, nagrodę specjalną Burmistrza Redy za małą formę literacką - pkt. 6 regulaminu.

8. W kategorii wiekowej "A" (14-19 lat) przewidziane są nagrody rzeczowe.

9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora (wyłącznie zwrot kosztu biletu II klasy PKP). Organizator zapewnia bezpłatny nocleg.

10. Nagrody należy odebrać osobiście. Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2011 r.

12. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

13. Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie: Jerzy Edward Stachura, Tadeusz Buraczewski i Mirosław Odyniecki.

14. Szczegółowe informacje można otrzymać śląc zapytania na adres tabu@onet.eu; mj-kultura@wp.pl

Adres:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie
ul. Łąkowa 59
84-240 REDA(za: http://balkon.npx.pl)
Rozszerzona zawartość newsa