Puls Literatury: Konkurs krytycznoliteracki - do 15.11.2010
Dodane przez Rafał Gawin dnia 07.10.2010 13:13
Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy współpracy miesięcznika "Tygiel Kultury" i kwartalnika artystyczno-literackiego "Arterie".
2. Konkurs adresowany jest do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.
3. Przedmiot prac konkursowych stanowi twórczość dotychczasowych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, tj. zdobywców nagrody głównej, ale też poetów do niej nominowanych (nazwiska znaleźć można na stronie www.spplodz.pl). Mile widziane będą prace dotyczące nie tylko ich dokonań poetyckich, ale także prozatorskich, eseistycznych, translatorskich itp., jeżeli stanowią one znaczący element w dorobku tych poetów.
4. Organizatorzy nie określają formy gatunkowej ani zakresu pracy konkursowej, może to więc być zarówno eseistyczna próba ujęcia całokształtu twórczości wybranego laureata, jak i recenzja poszczególnej książki, czy na przykład felieton albo impresja inspirowana pojedynczym utworem.
5. Organizatorzy oczekują krótkich wypowiedzi krytycznych, mieszczących się w granicach 3-5 znormalizowanych stron (5400-9000 znaków pisarskich ze spacjami).
6. Każdy uczestnik może przesłać kilka prac, z tym że powinien to zrobić w jednym zestawie o łącznej objętości tekstów nie przekraczającej 10 znormalizowanych stron (18 000 znaków).
7. Prace w postaci 3 jednobrzmiących wydruków (kopii) należy nadsyłać na adres:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
ul. Wschodnia 49
90-267 Łódź


do dnia 15 listopada 2010 r. z dopiskiem na kopercie "konkurs krytycznoliteracki".

8. Materiały konkursowe należy opatrzyć godłem. To samo godło winno się znaleźć na dołączonej do zestawu zaklejonej kopercie, zawierającej dane autora (imię i nazwisko, kontakt).
9. Przewiduje się przyznanie nagród finansowych i rzeczowych wedle dyspozycji powołanego przez organizatorów jury. Najlepsze prace będą też drukowane na łamach "Tygla Kultury" i "Arterii".
10. Prac nadesłanych nie zwraca się.
12. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: spplodz@go2.pl.
Rozszerzona zawartość newsa