"ECHO MOICH GÓR" - do 30.09.2007
Dodane przez moderator2 dnia 16.08.2007 22:44
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Grybowie
ogłasza
IV KONKURS POETYCKI "ECHO MOICH GÓR".

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej i popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej

Zasady uczestnictwa:

- konkurs jest przeznaczony dla osób tworzących amatorsko,
- tematyka utworów powinna dotyczyć: gór, krajobrazów, przyrody, ludzi, ekologii, architektury, zabytków (organizatorom zależy, aby choć jeden utwór dotyczył gór grybowskich),
- uczestnicy nadsyłają utwory w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem (znakiem),
- dane autora (imię i nazwisko, adres, nr telefonu) należy dołączyć w zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem jak zestaw wierszy,
- wiersze z danymi autora należy przesłać na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Rynek 12
33-330 Grybów


Termin nadsyłania wierszy upływa 30 września 2007 roku.

Utwory oceni komisja konkursowa do 10 października 2007 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorarium autorskiego.
Rozszerzona zawartość newsa