"O STATUETKĘ STOLEMA" - do 31.10.2007
Dodane przez moderator2 dnia 17.08.2007 00:40
Wójt Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Gniewinie ogłaszają III OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZYNY "O STATUETKĘ STOLEMA".

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział Autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i Autorzy niezrzeszeni.
2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literacko-satyrycznej w dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce: politycznej, obyczajowej itp.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) satyrycznych w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w czterech egzemplarzach.
4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów.
5. Prace należy opatrzyć godłem. Do prac należy dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której należy umieścić dane identyfikujące Autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail. Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.
6. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2007r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie,
ul. Pomorska nr 20/4,
84-250 Gniewino
,
z dopiskiem na kopercie "Konkurs Satyryczny".
7. Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora profesjonalne jury. Ogłoszenie wyników nastąpi na "Gali Satyry" w grudniu 2007r.
8. Nagrody. Organizator przewiduje trzy nagrody główne:
I w wys. 1.000 zł i statuetka "Stolema",
II r11; 700 zł,
III - 300 zł,
nagrodę specjalną za najbardziej "energetyczny" utwór konkursu,
nagrodę dla młodego (poniżej 21 lat) "dobrze zapowiadającego" się twórcy
oraz nagrodę dla satyryka z powiatu wejherowskiego.
Przewidziane są też wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość innego rozdziału nagród.
9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt własny.
10. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżniających się utworów nadesłanych na konkurs. Autorzy pomieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie wydany tomik.
Patronat medialny nad konkursem objął magazyn i portal satyryczny "TWÓJ DOBRY HUMOR" oraz tygodnik "PANORAMA POWIATU WEJHEROWSKIEGO".

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr tel.(058)670-69-38, tel. kom. 0602-13-20-61 albo pod adresem poczty e-mail: gbp@gniewino.pl lub wacek47@interia.eu
Rozszerzona zawartość newsa