Otwarty Konkurs Poetycki "Moja Warszawa" - do 30.10.2010
Dodane przez zam dnia 11.08.2010 21:32
Związek Literatów Polskich ogłasza finansowany przez Biuro Kultury M.St.Warszawy Otwarty Konkurs Poetycki "Moja Warszawa". Celem konkursu jest zgromadzenie nowych, oryginalnych wierszy o stolicy, jej historii i dniu dzisiejszym, jej mieszkańcach i wybitnych postaciach z nią związanych.

Konkurs jest otwarty - to znaczy, że mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni w organizacjach pisarskich i nie zrzeszeni.

Na konkurs należy nadesłać zestaw składający się z 3-5 wierszy w 5 egz. (maszynopis lub wydruk komputerowy) opatrzonych godłem. To samo godło powinno się znaleźć na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko i dokładny adres autora.

Każdy uczestnik konkursu ma prawo nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Prace należy nadsyłać w terminie do 30 października 2010 roku na adres:

Związek Literatów Polskich
Krakowskie Przedmieście 87/89
00-079 Warszawa

z dopiskiem na kopercie "Moja Warszawa".

Konkurs rozstrzygać będzie powołane przez ZLP jury składające się z poetów, krytyków i literaturoznawców. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie listopada br.

Nagrody w konkursie wynoszą:
I. 2500 zł
dwie II po 1500 zł
trzy III po 1000 zł
trzy wyróżnienia po 500 zł

Jury zastrzega sobie inny podział nagród, ale w wysokości sumy na ten cel przeznaczonej.

Wręczenie nagród połączone z koncertem poetycko-muzycznym odbędzie się w Warszawskim Domu Literatury w pierwszej połowie grudnia 2010 r. Laureaci zostaną powiadomieni o uroczystości odpowiednio wcześniej; nie przewiduje się wysyłania nagród pocztą, więc obecność nagrodzonych i wyróżnionych gwarantuje im otrzymanie nagrody.

Wiersze nagrodzone, wyróżnione oraz pozostałe, wybrane przez jury zostaną opublikowane w okolicznościowej antologii. Ich autorzy swoim uczestnictwem w konkursie wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie utworów w tej publikacji oraz w czasie okolicznościowych uroczystości warszawskich.

Dokładniejszych informacji o konkursie zasięgnąć można telefonicznie: (22) 828 39 19 lub pocztą elektroniczną: owzlp@o2.pl.
Rozszerzona zawartość newsa